V603ME04 مماثلة

 • V603ME04
  • 1510-1650 MHz VCO (Voltage Controlled Oscillator)
 • V603ME04
  • 1510-1650 MHz VCO (Voltage Controlled Oscillator)
 • V603ME07
  • 1896-1924 MHz VCO (Voltage Controlled Oscillator)
 • V603ME07
  • 1896-1924 MHz VCO (Voltage Controlled Oscillator)

V603ME04 Datasheet والمضاربه

الصانع : Z Communications 

التعبءه : MINI-14S 

دبابيس : 0 

درجة الحراره : دقيقة -10 °C | الاقصى 85 °C

حجم : 174 KB

التطبيق : 1510-1650 MHz VCO (Voltage Controlled Oscillator) 

V603ME04 تحميل PDF