EDI88512LPA55F36B مماثلة

 • EDI88128C100CB
  • 100ns; 5V power supply; 128K x 8 monolithic SRAM, SMD 5962-89598
 • EDI88128C100CI
  • 100ns; 5V power supply; 128K x 8 monolithic SRAM, SMD 5962-89598
 • EDI88128C100CI
  • 100ns; 5V power supply; 128K x 8 monolithic SRAM, SMD 5962-89598
 • EDI88128C100CM
  • 100ns; 5V power supply; 128K x 8 monolithic SRAM, SMD 5962-89598
 • EDI88128C100NB
  • 100ns; 5V power supply; 128K x 8 monolithic SRAM, SMD 5962-89598
 • EDI88128C100NC
  • 100ns; 5V power supply; 128K x 8 monolithic SRAM, SMD 5962-89598
 • EDI88128C100NI
  • 100ns; 5V power supply; 128K x 8 monolithic SRAM, SMD 5962-89598
 • EDI88128C70CB
  • "70ns; 5V power supply; 128K x 8 monolithic SRAM, SMD 5962-89598"

EDI88512LPA55F36B Datasheet والمضاربه

الصانع : White Electronic 

التعبءه : Flat Pack 

دبابيس : 36 

درجة الحراره : دقيقة 0 °C | الاقصى 0 °C

حجم : 294 KB

التطبيق : 55ns; 5V power supply; 512K x 8 monolithic SRAM, SMD 5962-95600 

EDI88512LPA55F36B تحميل PDF