ZPD20 مماثلة

 • ZPD2.7
  • 0.5W silicon planar zener diode. Zener voltage Vznom = 2.7 V. Izt = 5 mA.
 • ZPD20
  • 0.5W silicon planar zener diode. Zener voltage Vznom = 20 V. Izt = 5 mA.
 • ZPD22
  • 0.5W silicon planar zener diode. Zener voltage Vznom = 22 V. Izt = 5 mA.
 • ZPD24
  • 0.5W silicon planar zener diode. Zener voltage Vznom = 24 V. Izt = 5 mA.
 • ZPD27
  • 0.5W silicon planar zener diode. Zener voltage Vznom = 27 V. Izt = 5 mA.

ZPD20 Datasheet والمضاربه

الصانع : Chenyi Electronics 

التعبءه : DO-35 

دبابيس : 2 

درجة الحراره : دقيقة 0 °C | الاقصى 175 °C

حجم : 117 KB

التطبيق : 0.5W silicon planar zener diode. Zener voltage Vznom = 20 V. Izt = 5 mA. 

ZPD20 تحميل PDF